2 percentá z Vašich daní

Lezecká akadémia sa aj tento rok uchádza o 2% z Vašich dní. Prostriedky použijeme na nákup lezeckého materiálu a športových pomôcok na skvalitnenie našich tréningov. Budeme vďační za Vašu podporu.

Postup pre zamestnancov

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. V potvrdení nájdite dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2 percentá zo zaplatenej dane—to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Poukázaná suma musí byť minimálne 3€.
  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane:
    • Svoje údaje vypíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
    • Obe tlačivá (vyhlásenie i potvrdenie), doručte na daňový úrad alebo nám. Radi ich za Vás odnesieme.

Ďalšie informácie

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach rozhodni.sk: