Kontaktné informácie

Lezecká akadémia

Kollárova 4

Modra 900 01

office.lezeckaakademia@gmail.com

+421 917 978 476

Bankové spojenie: 292 886 2109 / 1100