Prihláška

Vyplnené prihlášky zašlite do 1.2.2019 na adresu

office.lezeckaakademia@gmail.com

Schválenie bude doručené na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.

Odoslaním riadne vyplnenej prihlášky potvrdzujete, že ste si prečítali a zaväzujete sa dodržiavať pravidlá Lezeckej akadémie.

Rozvrh tréningov si môžete pozrieť tu.

  • Začiatočníci: Skupina je určená pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré začínajú liezť.
  • Mierne pokročilí: Dieťa prihlásené do skupiny mierne pokročilých musí mať viac než 12 rokov alebo, v prípade, že dieťa vie istiť druholezca, 10 rokov.
  • Repre: Skupina repre je na pozvanie, po dohode medzi trénermi. Do skupiny vyberáme deti, ktoré chcú aktívne trénovať, zúčastňovať sa pretekov Slovenského pohára mládeže a vedia istiť prvolezca.

Prosíme, dbajte na dodržiavanie vekových hraníc v skupinách. Predídete zbytočným komplikáciám.